|  |  |  | 

جاڭالىقتار سپورت شوۋ-بيزنيس

قانات يسلام IBF رەيتينگىندە ۇزدىك ءۇش بوكسشىنىڭ قاتارىنا قوسىلدى

ەكىنشى ورىندا بوكسشى جوق ەكەنىن ەسكەرەر بولساق، قانات سەدريك ۆيتۋدان كەيىنگى ەكىنشى بوكسشى دەپ ايتۋعا دا نەگىز بار-بۇل تۋرالى vesti.kz  حابارلايدى.

Kanat Islam Team

Kanat Islam Team
قازاق كاسىپقوي بوكسشىسى قانات يسلام حالىقارالىق بوكس قاۋىمداستىعىنىڭ (IBF) جاڭارعان رەيتينگىندە ۇزدىك ءۇش بوكسشىنىڭ قاتارىنا قوسىلدى.

وتانداسىمىز وسىعان دەيىن “IBF Intercontinental” رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىنعا شىققان بولاتىن. مامىر ايىنىڭ سوڭىنداعى جەكپە-جەك قورىتىندىسى بويىنشا ۇيىمنىڭ رەسمي رەيتينگىندە ەڭ ۇزدىك ۇشتىك قۇرامعا قوسىلدى. وتكەن ايدا 6-ورىندا ەدى.

قانات يسلام باق سىنايتىن ءبىرىنشى ورتا سالماقتا IBF چەمپيوندىق اتاعى امەريكالىق دجاررەتت حيورد ەنشىسىندە. ال ۇزدىك رەيتينگ كوشىن فرانتسيالىق بوكسشى سەدريك ۆيتۋ باستاپ تۇر. ەكىنشى ورىندا بوكسشى جوق ەكەنىن ەسكەرەر بولساق، قانات سەدريكتەن كەيىنگى ەكىنشى بوكسشى دەپ ايتۋعا نەگىز بار.

ايتا كەتەيىك، قانات يسلام 27 مامىر كۇنى اقش-تىڭ فلوريدا شتاتىنداعى بوكا راتون قالاسىندا مەكسيكالىق بوكسشى نوربەرتو گونسالەستى جەڭىپ، “WBO NABO” جانە “WBA Inter-Continental” چەمپيوندىق اتاقتارىنا يە بولعان ەدى.

ورتا سالماقتا باق سىنايتىن جانقوش تۇراروۆ بولسا، 12-ورىننان 14-ورىنعا تومەن سىرعىعان. ول دا مامىر ايىندا جەكپە-جەك وتكىزىپ، مەكسيكالىق گۋستاۆو گاريبايدى ءۇشىنشى راۋندتا نوكاۋتپەن جەڭگەن ەدى.                                 vesti.kz 

Related Articles

 • تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۇلكىباس اۋدانىندا جاڭا سپورت كەشەنى اشىلدى.

  «ەر جانىبەك» اتىنداعى 240 ادامعا ارنالعان شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ ورتالىعى  ساستوبە كەنتىندە پايدالانۋعا بەرىلدى.  نىسان مەملەكەتتىك-جەكەمەنشىك ارىپتەستىك اياسىندا جۇزەگە استى. قۇنى 454 ملن تەڭگە بولاتىن سپورت كەشەنىندە بوكس، دزيۋدو، ۇستەل تەننيسى، باسكەتبول، ەركىن كۇرەس جانە تاعى دا باسقا سپورت تۇرلەرىمەن اينالىسۋعا بولادى. كەلۋشىلەرگە ىڭعايلى بولۋى ءۇشىن كيىم اۋىستىرىپ، دۋش قابىلداۋعا بولادى. بۇدان بولەك، باپكەرلەر مەن مەدبيكەلەرگە ارنالعان بولمەلەرمەن دە قامتىلعان. تۇركىستان وبلىسى، تۇلكىباس اۋدانى، ساستوبە ەلدىمەكەنىندە وتكەن “ەر جانىبەك” اتىنداعى سپورت كەشەنىنىڭ اشىلۋ مەرەي تويىنا “Tuǵurul han” Halyqaralyq Qoǵamdyq Birlestıgınıń اتىنان: قارجاۋباي سارتقوجا – پرەزيديۋم باسقارماسىنىڭ توراعاسى (قۇرىلتايشى); مامىرباەۆ راحيمبەك – پرەزيديۋم باسقارماسىنىڭ مۇشەسى (قۇرىلتايشى); يگباەۆ نۇرجان – “Tuǵurul han” Halyqaralyq Qoǵamdyq Birlestıgınıń پرەزيدەنتى قاتارلى ازاماتتار ارنايى قاتىسىپ قايتتى.   سالتاناتتى جيىننىڭ اشىلۋىنا

 • قازاق پاتريوت قۇرىلىسشىسى

  11 تامىز كۇنى، بۇرىنعى كەڭەس وداعىنىڭ اۋماعىندا قۇرىلىسشىلاردىڭ كاسىبي مەرەكەسى اتاپ ءوتىلدى. ەرىكسىز، مەنىڭ دوسىم الەكساندر ۆلاديميروۆيچ ريازانوۆتى (1958-2009) ەسكە الدىم. ءيا، بيىلعى تامىزدىڭ باسىندا ودەسسا قالاسىنا قىسقا ساپار شەكتىم. وسى ايماقتا ءومىر سۇرەتىن الەكەڭنىڭ تۋىسقاندارىمەن قاۋىشتىم: بولە اعاسى الەكساندر برايلوۆ، بولە قارىنداسى وكسانا پوزنياك، بولە ءىنىسى اندرەي بارباكار. ودەسسا ايماعىنىڭ قۇراماسىنداعى يزمايل قالاسىندا تۇراتىن ونىڭ دوسى، جۋرناليس الەكساندر وبودوۆسكيمەن سويلەستىم. زىمىراپ وتەتىن ۋاقىتتىڭ قارقىنى سونشاما: بيىل ا.ۆ. ريازانوۆتىڭ مەزگىلسىز قازاسىنا دارداي ون جىل تولدى. قايران الەكساندر ۆلاديميروۆيچ ايگىلى امەريكاندىق ەسترادالىق ءانشى مايكل دجەكسوندەي (1958-2009) جارقىراعان جۇلدىزداي ءوتتى. ەلىمىزدىڭ قۇرىلىس سالاسىندا الەكەڭ دە ءبىرتۋار جۇلدىز ەمەي نەمەنە؟ الايدا، كەڭ-بايتاق مەملەكەتىمىزدە كۇنى بۇگىنگى دەيىن ونىڭ قۇرمەتىنە بىردە-ءبىر كوشە، الاڭ، داڭعىل اتالمادى.

 • گرانت 2019: ءبىلىم گرانتى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى

  قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقۋ ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن بەرۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترىنىڭ 2019 جىلعى 31 شىلدەدەگى № 341 بۇيرىعىنا سايكەس ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمىن ۇسىنادى. 1_گرانتتار_(نەگىزگى)_قاز 2_جەتىمدەر_(نەگىزگى)_قاز 3_مۇگەدەك_(نەگىزگى)_قاز 4_اسكەري_(نەگىزگى)_قاز 5_دياسپورا_(نەگىزگى)_قاز 6_سەرپiن_(نەگىزگى)_قاز egemen.kz

 • بىلق-سىلق جاۋاپ… بىلق-سىلق ىستەر…

  بۇدان بۇرىن ماجىلىستەگى «حالىقتىق كوممۋنيستەر» فراكتسياسىنىڭ اتىنان دەپۋتات ايقىن قوڭىروۆتىڭ ءدارى-دارمەك باعاسىن رەتتەۋ تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان بىرتانوۆقا جولداعان ساۋالى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز. («ءدارى-دارمەكتىڭ باعاسى قاشان رەتتەلەدى، ءبىرتانوۆ مىرزا؟».، «كەرەي كز، 18.04.2019 جىل.) وندا دەپۋتات قولدانىستاعى زاڭناماعا ءدارى-دارمەك باعاسىن مەملەكەتتىك رەتتەۋ بويىنشا وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنىن، وسىعان بايلانىستى مينيسترلىكتىڭ قانداي شارالار قولداناتىنى سۇرالعان. «وتكەن جىلدىڭ العاشقى توقسانىمەن سالىستىرعاندا، 2019 جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا ءدارى-دارمەكتەر باعاسى 8,4%-عا قىمباتتاعان. بۇل باسقا باعالاردىڭ وسۋىنەن 1,7 ەسە ارتىق. بۇل جاعداي ءدارى-دارمەكتەر باعاسى قىمباتتاۋىنىڭ وبەكتيۆتى جانە سۋبەكتيۆتى سەبەپتەرىن شۇعىل تۇردە انىقتاۋدى قاجەت ەتەدى. بۇعان قوسا بولشەكتىك نارىقتا پايدا ءتۇسىمى از ارزان ءدارى-دارمەكتەردى ىعىستىرىپ، قىمبات ءدارى- دارمەك ساۋداسىن دامىتۋ قاۋپى دا بار. ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، وتكەن جىلى

 • توقاەۆ: بيلىك حالىقتىڭ تالابىن ەستىدى، جۇمىس ىستەيمىز

  قاسىم-جومارت توقاەۆ سايلاۋ كۇنى داۋىس بەرگەن ءسات. نۇر-سۇلتان، 9 ماۋسىم 2019 جىل. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ Euronews تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ەلدەگى ميتينگىلەر مەن حالىقتىڭ تالابى جايلى ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، بيلىك نارازىلىققا شىققانداردىڭ تالابىنا قاتىستى جۇمىس جاساپ جاتىر. “نارازىلار الەۋمەتتىك ماسەلەلەر بويىنشا تالاپتار قويدى. ماسەلەلەر بارىن جوققا شىعارمايمىن. حالىق كەدەيلەندى. ولار بيلىكتەن الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ماسەلەلەردى شەشۋدى تالاپ ەتەدى. بيلىك ەستىدى. جۇمىس ىستەيمىز” دەدى ول. قاسىم-جومارت توقاەۆ ەلدەگى سايلاۋ ءادىل ءوتتى دەپ سانايدى. “ارينە، ولار (سايلاۋ ءادىل ەمەس دەپ نارازىلىققا شىققاندار – رەد.) بوساتىلادى. ولار سايلاۋ ءادىل وتپەدى دەپ ويلايدى. ال مەنىڭ ويىمشا، سايلاۋ جالپى ءادىل ءوتتى” دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى تەلەارناعا. توقاەۆ Euronews ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ميتينگ كەزىندە كەزدەيسوق ۇستالعانداردان كەشىرىم سۇرادى. قازاقستان باسشىسى ۇستالعاندار

پىكىر قالدىرۋ

ەلەكتورندى پوشتاڭىز سىرتقا جاريالانبايدى. بەلگى قويىلعان ءورىستى تولتىرۋ مىندەتتى *

اتى-ءجونى *

Email *

سايتى

Kerey.kz/كەرەي.كز

ءبىز تۋرالى:

تەل: +7 7071039161
Email: kerey.qazaq@gmail.com

Kerey.kz ءتىڭ بۇرىنعى نۇسقاسىن http://old.kerey.kz تەن وقي الاسىزدار!

KEREY.KZ

سايت ماتەريالدارىن پايدالانعاندا دەرەككوزگە سىلتەمە كورسەتۋ مىندەتتى. اۆتورلار پىكىرى مەن رەداكتسيا كوزقاراسى سايكەس كەلە بەرمەۋى مۇمكىن. جارناما مەن حابارلاندىرۋلاردىڭ مازمۇنىنا جارناما بەرۋشى جاۋاپتى.

سايت ساناعى: