|  | 

Руханият

Рухани жаңғыру – өскелең ұрпақ негізі

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
Педагогика ғылымдарының кандидаты Бекболғанова А.Қ.ruhani_zhangyrtu

«Рухани Жаңғыру» – барлық қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен
жаһандану сын-қатерлерін ескере отырып, қазақстандықтардың рухани
құндылықтарын жаңғыртуға бағытталған мемлекет басшысының
бағдарламалық мақаласы. Жаһандану дәуірінде маңызды факторлардың бірі-
білім бүгінгі ұрпақ қалыптастыру болып табылады.
Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу-мемлекеттің ғана емес, отбасының
да, еңбек ұжымының да, жалпы қоғамның да маңызды міндеттерінің бірі. Бірақ
бұл жерде басты рөл білім беру жүйесіне беріледі. Педагогтердің міндеті
патриотизм негіздерін түсіндіру,патриоттық тәрбие беру және патриоттық
сезімді жан-жақты дамыту. Білім беру саласында сабақтарда да, сыныптан тыс
іс-шараларда да патриоттық тәрбиенің түрлі бағыттары мен нысандары бар.
Бүгінгі таңда мұғалім мен оқушының ынтымақтастығы, диалогы, оның
жеке өмірлік тәжірибесіне сүйену, оқушының өзіндік өмір субъектісі ретінде
қарым — қатынасы кәсіби-педагогикалық ортаның сөзсіз құндылықтарына
айналуда. Бұл педагогикалық практикаға жаңа әдіснамалық тәсілдерді енгізуді,
әдіснамалық базаны қарқынды жаңартуды, ең алдымен мұғалімнің:
- Педагогикалық жағдайда мәселені көре білу және оны педагогикалық
міндеттер түрінде рәсімдеу;
- Педагогикалық міндетті қою және іске асыру кезінде оқушыға оқу-
танымдық іс-әрекеттің белсенді дамып келе жатқан субъектісі ретінде сүйену
білігі;
- Динамикадағы педагогикалық жағдайларды талдау, өз тәжірибесін
ұғынуға әртүрлі теорияларды тарту;
- Білім беру саласындағы нормативтік-заңнамалық құжаттарды, қазіргі
заманғы білім беру концепцияларын, бағдарламаларды, жетекші идеялар мен
біртұтас білім беру процесінің заңдылықтарын әдіснамалық тәсілдерін, ғылыми-
теориялық дайындықтың жеткілікті деңгейін, рефлексивті қызмет дағдыларын
терең білу;
-Білім беру бағдарламаларын жобалау, мазмұнын, формаларын, әдістерін
оңтайлы таңдау, тактикалық және версиялық ойлау, динамикадағы
педагогикалық жағдайларды талдау, өз тәжірибесін ұғынуға әр түрлі
теорияларды тарту;
- Гуманистік педагогикалық құндылықтарды басшылыққа ала білу,
айналадағылармен қарым-қатынас жүйесін құру, олардың өзін-өзі бағалауын
мойындау, жақсылық, тұлғааралық қарым-қатынастың жоғары мәдениетін
бекіту;

- Мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттыруды саралауға әдістемелік
қызметтердің мұғалімнің білім беру қажеттіліктеріне икемді әрекет ету арқылы
сыртқы ортаның алуан түрлі әсерлерінің кешенді сипатын ескере отырып қол
жеткізіледі, тиісті мүмкіндіктермен әр түрлі құрылымдаудан тұрады.
Кәсіби-педагогикалық компоненттердің арасындағы себеп-салдар
байланысын анықтау механизмдерінің өңделуі, субъектілердің тіршілік
әрекетінің басқару іс-әрекеттері оған мұғалімнің жасампаз өмір салтына,
мұғалімнің шығармашылық тұлғасын құру ортасы болуға мүмкіндік береді.
Оқытушылардың жұмыс механизмін құру үшін педагогтің инновациялық
іс-әрекетінің негізгі белгілерін анықтау қажет.
Инновациялық қызмет және оның үдерісі көбінесе педагогтің
инновациялық әлеуетіне байланысты болады.
Тұлғаның инновациялық әлеуеті келесі негізгі параметрлермен
байланыстырады:
- жаңа көзқарастар мен идеяларды жасау және шығару шығармашылық
қабілеті, ең бастысы-оларды практикалық формаларда жобалау және модельдеу;
- тұлғаның жеке басының төзімділігіне, ойлаудың икемділігі мен
панорамалығына негізделген өз ұғымдарынан ерекшеленетін жаңа тұлғаның
ашықтығы;
- мәдени- эстетикалық даму және білім;
-өз қызметін жетілдіруге дайын болу, осы дайындықты қамтамасыз ететін
құралдар мен әдістердің болуы;
- дамыған инновациялық сана (дәстүрлі, инновациялық қажеттіліктермен
салыстырғанда инновациялық қызметтің құндылығы, инновациялық мінез-
құлық мотивациясы).
Педагогтың инновациялық қызметін табысты іске асырудың қажетті
шарты инновациялық шешім қабылдау, белгілі бір тәуекелге бару, жаңалықты
іске асыру кезінде туындайтын даулы жағдайларды табысты шешу,
инновациялық кедергілерді жою болып табылады.
Осылайша, оқытушының инновациялық қызметті меңгеруі,
педагогикалық міндеттерді шешу кезінде өзін-өзі көрсетуге, өзін-өзі көрсетуге,
шығармашылық әлеуетті дамытуға ұмтылысын белсендіреді. Өйткені тек
сапалы білім, оның құндылықтары, педагогтардың шеберлігі мен кәсібилігі
қоғамның болашағын айқындайды.

Kerey.kz

Related Articles

 • Қош бол, Советтік атаулар!

  Редакциядан: Күні бүгінге дейін Болат Бакауов басқаратын Павлодар облысына, ондағы тілдік мәселелерге, жер-су атауларына, әлеуметтік мәселелерге т.б. қатысты сыни сөз Abai.kz ақпараттық порталында аз жазылған жоқ. Біз жазсақ өткір һәм әділ сын жаздық. Біреуді нақақ қаралап, дерек бұрмалаған жоқпыз. Өзекті проблемаларға өз ойымызды қостық. Соның бірі – өңірдегі өгей атаулар еді. Ескі одақтың кезінде идеологиялық мәжбүрлеу арқылы енген сол бір саяси һәм бейсауат атаулардың күні бүгінге дейін сақталып келе жатқанын талай рет жаздық.  Бүгін редакциямыздың электронды поштасына Павлодар облысы Тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының ономастика жұмыстары бөлімі өңірдегі жер-су, елді-мекен мен көше, аудан атауларын қазақыландыру бойынша атқарылған жұмыстар туралы егжей-тегжейлі баяндап, мақала жолдапты. Сөйтсек, Кереку жұрты “Қош бол, советтік атаулар” депті. Нақтылап

 • Қазақ тілі тек кедейлерге керек…  

      Еліміздегі жалпы  отбасының саны 2,3 млн-нан астам деседі.Жарияланған деректерге сүйенсек олардың  сексенге таяуы  әлемдік бахуатты байлармен теңесе  алатын шамалы  екен.Жалпы ұлттық буржуйлардың  негізі қаланған тәрізді.Екінші жағынан кедейлер де оларға сай, қалыспай өсіпті.Білікті уәлидің  сөзіне қарағанда әлеуметтік жағынан аз қам-тылған отбасы- 600 мыңға таяу көрінеді.Оларды тақыр кедейге санайтындар да бар екен. Қазақ қоғамының өткен тарихына  көз жүгіртсеңіз,өлкемізде,жалпы аумақта, тыныштық орнап,адамдар алаңсыз өмір сүріп, тірлік кешкен, «қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған да», аштықтан қырылып-жойылып,тентіреп безіп,ауып-көшіп,зар еңіреген заман  да болыпты. Бірақ,қай-қайсысы да ұзаққа созылмапты.Елбасына жақсылықты орнатып,басын біріктіріп,мемлекет  құрып,халықтың әл-ауқатын қалпына келтіруде, хандардың,билердің,сұлтандардың,батырлардың,ойшыл-ғұлама ақылмандардың , күрес-керлердің,қайраткерлердің салихалы саясаты шешуші рөл атқарыпты.Ал,қырылып жойылу,тентіреп безу,басқаның қол астына еніп,бодандыққа айналу жауларымыздың жымысқы саясаты,ұлы державалық шовинистік пиғылы

 • Тереңнен терген жәуһар ілім

  Педагогика-философмямен тамырлас ғылым.Оны қысқаша пайымдасақ:ол-адамды дамыту жолын айқындаушы  философия. Ал,дін дегеніміз адамзатты Жаратушының салған жол-ынан адастырсай алып жүрер, бағыт-бағдарын нұсқаушы шамшырақ.  Міне,  сондықтан да, Иманипедагогика жеке бір ұлттың немесе нәсілдің,діннің  несібесі емес жалпыға ортақ , ұлтанды таным қоры. Иманипедагогика адамзаттың ең асыл сапасы,адамшылықтың асқар шыңы ізгілікке  негізделгенліктен:Бірінші.Өскелең жас ұрпақ тәрбиесінің педагогикалық идеялары мен тәжірибесінің тарихи дәстүрлер тамыры тереңге кетеді. Отандық педагогика ғылымы ғасырлар бойы – бала ең жоғары құндылық, адам өмірінің жалғасы, адамзат қоғамын жалғастырушы деген ізгілікті ойдың негізінде дамып келеді. Қай кезде де бала тәрбиесі сол қоғамның басты міндетінің бірі болған. Сондықтан отандық ізгілікті педагогиканың дәстүрлерін дамыта  отырып оның тұғырлы түйіндерін тірек етеді.Қазақта тәлім-тәрбиелік көптеген ілім-білім бар.Мәселен:Ерлік-батырлыққа баулу қазақ

 •   ЭТНОГРАФ БАЙАХЫМЕТ ЖҰМАБАЙҰЛЫНЫҢ ЖЕТІ КІТАБЫНЫҢ ТҰСАУКЕСЕРІ ӨТТІ

  АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖАЗУШЫЛАР КІТАПХАНАСЫНДА 2019 ЖЫЛЫ 5 СӘУІР КҮНІ ЭТНОГРАФ, ЖАЗУШЫ БАЙАХЫМЕТ ЖҰМАБАЙҰЛЫНЫҢ ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЖЕТІ КІТАБЫНЫҢ ТҰСАУКЕСЕРІ ӨТТІ. ЭТНОГРАФ, ЖАЗУШЫ БАЙАХЫМЕТ ЖҰМАБАЙҰЛЫ  Ахетов Мамай Қаниұлы Дабыралы әрі ғылми деңгейде өткен бұл реткі жеті кітаптың тұсаукесерін Алматы қаласы әкімінің кеңесшісі, «Тіл» орталығының жетекшісі Ахетов Мамай Қаниұлы басқарды.     Мазмұны бай, құндылығы жоғары, тарихымызды арыдан қозғайтын жеті кітаптың тұсауын кесу мәртебесіне ие болып, салтанатын асырғандар: Нұртілеу Иманқалиұлы Нұртілеу Иманқалиұлы. Қазақстан еңбек сіңірген Қайраткері, көрнекті теле журналист.   Ғалым Жайлыбай Ғалым Жайлыбай. Халықаралық алаш сыйлығының иегері, «Жұлдыз» журналының бас редакторы. Ислам Жеменей Ислам Жеменей. Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің «Тұран-Иран» ғылми зерттеу орталығының директоры, психология ғылымының докторы, профессор.   Нәбижан Мұқаметқанұлы Нәбижан

 • АЛТЫ АЛАШҚА ЖОЛ ТАРТАР АЛТЫ КІТАП

  (ЖӘДИ ШӘКЕНҰЛЫНЫҢ ЖАҢА КІТАПТАРЫНЫҢ ТҰСАУКЕСЕРІ) 11 Сәуір 2019 жылы Алматы қаласы Қазақстан Жазушылар одағының Әдебиетшілер үйінде Қазақстан Жазушылар одағының басқармасы, «Ер Жәнібек Халықаралық қоғамдық қоры», «Ел аманаты» қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Қазақстан Жазушылар одағының, Еуразия жазушылар одағының мүшесі. Халықаралық Шыңғысхан академиясының академигі Жәди Шәкенұлының алты шығармашылық еңбегі Алты Алашқа жол тартпақ. Қазақстан Жазушылар одағы Басқармасы төрағасының орынбасары, ақын Бауыржан Жақып мырзаның жүргізуімен өтетін айтулы кештің тұсаукесеріне көрнекті әдебиетші ғалымдар мен қаламгерлер: Темірхан Тебегенов, Жанат Ахмади,Серікқазы Қорабай, Дәулетбек Байтұрсын, Жәркен Бөдешұлы, Ғалым Жайлыбай, Мұрат Шаймаран, т.б. сонымен қатар, баспа сөз өкілдері қатысады деп күтілуде. Ж.Шәкенұлы 1967 жылы 5 мамырда Қытай аумағына қарасты Өр Алтайда туған. 1997 жылы Атажұртқа қоныстанған.  Тәуелсіз елге келгенен

Пікір қалдыру

Электорнды поштаңыз сыртқа жарияланбайды. Белгі қойылған өрісті толтыру міндетті *

Аты-жөні *

Email *

Сайты

Kerey.kz/Керей.кз

Біз туралы:

Тел: +7 7071039161
Email: kerey.qazaq@gmail.com

Kerey.kz тің бұрынғы нұсқасын http://old.kerey.kz тен оқи аласыздар!

KEREY.KZ

Сайт материалдарын пайдаланғанда дереккөзге сілтеме көрсету міндетті. Авторлар пікірі мен редакция көзқарасы сәйкес келе бермеуі мүмкін. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Сайт санағы: